Naša garancija

100-odstotna garancija za vse naše opravljene storitve, saj je vaše zadovoljstvo naša največja nagrada in jamstvo, da boste k nam z veseljem prihajali in širili dober glas o nas med svojimi sorodniki, prijatelji, sodelavci in znanci.

100-odstotna garancija na lastno delo našega servisa vam zagotavlja, da smo lastne storitve opravili 100-odstotno kakovostno in strokovno. V kolikor se izkaže drugače, ste upravičeni do brezplačne rešitve morebitne težave.

100-odstotna garancija zajema garancijo na vse opravljeno lastno delo (popravila, montaže, menjave, nadgradnje, …). NE zajema garancije na material, temveč samo na opravljeno delo.

100-odstotna garancija za lastno opravljeno delo velja 7 dni (1 teden). Po preteku tega obdobja se storitev ponovno zaračuna. Reklamacija ne velja, če stranka sama spremeni nastavitve, ki jih je nastavil izvajalec in to dejanje povzroči ponovno nedelovanje storitve, za katero je bil opravljen servis oz. stranka naredi dejanje, ki bi lahko vplivalo na ponovno nedelovanje storitve, za katero je bil opravljen servis.

100-odstotna garancija se NE nanaša na:

 1. izdelek, material, vgrajene komponente in rezervne dele,
 2. lastno delo, kjer je po naši opravljeni storitvi že opravljena storitev s strani tretje osebe,
 3. lastno delo, kjer lahko:
  • višja sila (naravni pojavi kot strela, poplave, požar, neurje, …),
  • napake v komponentah,
  • kakovost izdelka,
  • nenormalna uporaba računalnika oz. računalniške opreme,
  • uporaba računalnika oz. računalniške opreme, ki ni v skladu z navodili proizvajalca privede do odstopanja od kvalitete opravljene storitve.